ValleiTEK bouwkundig advies- en tekenbureau heeft als doelstelling een esthetisch fraai vormgegeven pand of verbouwing voor u te ontwerpen waarbij we uw functionele wensen, eisen en natuurlijk uw budget niet uit het oog verliezen. De functionele eisen vormen bij ons nadrukkelijk de basis voor een goed ontwerp.

Daarbij houden wij vanaf het begin al rekening met de van toepassing zijnde bouwregel- en wetgeving. Op deze manier proberen we eventuele “verrassingen” in een later stadium zo veel mogelijk te voorkomen.
Zo hebben we ook al in een vroeg stadium contact met de gemeente om te informeren naar de plaatselijke randvoorwaarden en mogelijkheden binnen het bestemmingsplan.

Vanzelfsprekend houden we u al vanaf de eerste schetsen op de hoogte van het ontwerpproces.

Tijdens het ontwerpproces worden uw wensen en eisen steeds gedetailleerder vertaald naar een ontwerp. Daarbij worden er diverse fasen doorlopen. De eerste globale schetsen vormen het Schetsontwerp (SO).

Ons bureau staat garant voor een persoonlijke benadering en begeleiding. Uw persoonlijke wensen gecombineerd met onze creatieve en praktische inbreng resulteert in maatwerk. U moet zich immers prettig voelen in uw nieuwe of verbouwde pand.

Het traject van initiatief tot en met de omgevingsvergunning beheersen wij uitstekend. Goed uitgewerkte bouwkundige tekeningen zorgen voor een vlotte afwikkeling van vergunningprocedures bij gemeenten. Daarnaast werken wij onze bouwplannen zodanig uit dat deze geschikt zijn voor offerteaanvragen bij aannemers en maken wij bijvoorbeeld werktekeningen t.b.v. de uitvoering.
Aanvullende diensten zoals het schrijven van (STABU-)bestekken, aanbestedingsbegeleiding, bouwbegeleiding, directievoering en oplevering zijn ook mogelijk.