ValleiTEK bouwkundig advies- en tekenbureau heeft de deskundigheid in huis om nieuw- en verbouwontwerpen ook technisch uit te werken. We kunnen het ontwerp dus tot in detail deskundig uitwerken en de uitgangspunten en kwaliteiten tot hun recht laten komen. Wat wij ook erg belangrijk vinden: het moet realiseerbaar zijn door de aannemer. Dit leidt bijvoorbeeld tot goed uitvoerbare bouwkundige detailtekeningen.

Wij verzorgen bouwkundig tekenwerk in elke fase van het bouwproces. Ontwerptekeningen, vergunningstekeningen, splitsingstekening, bestektekeningen, werktekeningen, bouwkundige details, 3d tekeningen en alles wat verder nodig is voor een succesvol bouwproces.

Al onze tekeningen worden vervaardigd met de laatste versie van AutoCAD.

Heeft u een bestaand pand, waar geen goede tekeningen van zijn? Wij meten het in, en digitaliseren dit tot op de millimeter. Of we digitaliseren bestaande (oude) bouwtekeningen op papier.
Heeft u en vlucht- en/of ontruimingsplan nodig? Wij maken stellen deze op volgens de voorschriften in NEN 1414.
Heeft u oppervlakte tekeningen met oppervlaktestaten en meetcertificaten volgens NEN 2580 nodig? Ook deze kunnen wij voor u verzorgen.

Zo worden ook de volgende soorten tekeningen bij ons vervaardigd:

  • schetsontwerpen
  • bestektekeningen
  • slooptekeningen
  • werktekeningen
  • bouwplaatsinrichtingstekeningen
  • interieurtekeningen
  • revisietekeningen
  • verkooptekeningen bijvoorbeeld t.b.v. makelaar en ontwikkelaar
  • splitsingstekeningen t.b.v. splitsingsakte notarissen
  • enzovoorts

Wij ondersteunen momenteel hiermee diverse particulieren, architecten, aannemers, ontwikkelaars, woningbouworganisaties en (semi-)overheden in alle fasen van bouwproces.