STABU bestek

Voordat u start met een nieuwbouwproject of verbouwing heeft u niet alleen tekeningen nodig maar ook een technische omschrijving. In de praktijk wordt vaak voor wat grotere bouwwerken een STABU bestek geschreven.

Een STABU bestek, ook wel bouwbestek genoemd, is een belangrijk onderdeel van de aannemingsovereenkomst. In een bestek staan de administratieve en juridische bepalingen en de beschrijving van het werk van alle onderdelen die belangrijk zijn voor de bouw of verbouwing.

Een bouwbestek wordt in eerste instantie gebruikt voor een aanbesteding of offerteaanvraag en vormt daarna een onderdeel van de aannemingsovereenkomst en het uitgangspunt voor de uitvoerende partijen van een bouwproject.

Het opstellen van een bestek is voor veel bouwkundigen, architecten en aannemers geen dagelijks routine. Een goed bestek samen stellen vereist veel kennis en ervaring en is eigenlijk een taak voor de specialist die hier dagelijks mee bezig is.
ValleiTEK bouwkundig advies- en tekenbureau is als gediplomeerd STABU bestekschrijver en –deskundige een betrouwbare keuze.

Een STABU bestek van ons, waarin de UAV 2012 centraal staat, kenmerkt zich in kwaliteit, up-to-date, eenduidig, compleet, leesbaar, kort en bondig, zonder overbodige zaken. Er staan geen herhalingen in die ook al elders staan vermeld. Zo voorkomen we tegenstrijdigheden in de contractstukken en overbodige dikke bestekken.
In onze bestekken worden de rechten, plichten en verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en –nemer evenwichtig verdeeld in de lijn van de UAV 2012.

Wij kunnen voor u de volgende bestekken opstellen:

  • Bouwbestek
  • Sloopbestek
  • Bureau- of moederbestek
  • Werkbestek

Technische omschrijving

Naast het schrijven van STABU bestekken, kunnen wij u ook van dienst zijn met het opstellen van technische omschrijvingen voor bijvoorbeeld kleinere werken waarbij de UAV 2012 niet de geschikte voorwaarden zijn. Bij kleinere werken kan bijvoorbeeld gekozen worden voor AVA 1992/2013 of COVO 2010.
Een technische omschrijving bestaat uit algemene en administratieve voorwaarden en een beknopte technische omschrijving van het werk.

Prijsvorming

Met een STABU bestek (of technische omschrijving) en tekeningen kan een nieuwbouwproject of verbouwing worden aanbesteed of offertes worden aangevraagd. Bij een aanbesteding schrijven diverse aannemers in op het werk. Afhankelijk van de gunningscriteria wordt er uiteindelijk 1 aannemer geselecteerd die het werk gaat uitvoeren.

In deze fase, de aanbestedingsfase genoemd, begeleiden wij u eerst bij het selecteren van geschikte aannemers die uw bouwplannen kunnen verwezenlijken. Daarna nodigen we de geselecteerde aannemers uit voor het doen van een aanbieding middels aanbesteding of offerte. We geven namens de opdrachtgever eventueel inlichtingen en aanwijzingen aan de inschrijvers, bijvoorbeeld via een nota van inlichtingen en/of een proces-verbaal van aanwijzing. Vervolgens controleren we de inschrijvingen en de ontvangen begrotingen.

Contractvorming

Uit alle inschrijvers of ontvangen offertes selecteren we 1 aannemer die het werk gegund krijgt. Wij assisteren de opdrachtgever hierin en brengen een gunnings- en contractadvies uit.